Xem chi tiết bài viết - Xã Trung Nam - Vĩnh Linh

Văn bản UBND xã

Thông báo danh sách lãnh đạo, cán bộ, công chức trực, giải quyết công việc trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:23, Thứ Ba, 26-7-2022

 

/documents/19217/0/7+%2817%29.pdf/a97db5cc-ab41-cdc7-b3a7-78429bb3bac3?t=1658802194160

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH