Xem chi tiết bài viết - Xã Trung Nam - Vĩnh Linh

Giới thiệu về xã Trung Nam

Giới thiệu


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  21:10, Thứ Năm, 16-11-2023

 

Xã Trung Nam được sáp nhập từ xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Nam theo Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Xã Trung Nam có diện tích 23,05 km², quy mô dân số là 5.752 người. Xã Trung Nam giáp  với các xã Kim Thạch, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thái, Vĩnh Tú và Thị trấn Hồ Xá.

Xã Trung Nam được biết đến là địa phương giàu truyền thống cách mạng, là mảnh đất từng hứng chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh. Mặc dù vậy, người dân Trung Nam vẫn giữ tinh thần lạc quan, hăng say lao động sản xuất, cần cù chịu khó, anh hùng trong chiến đấu, sáng tạo trong thời bình; cùng với chính quyền địa phương đưa xã nhà ngày càng phát triển đi lên.

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH