Mô hình hay cách làm tốt - Xã Trung Nam - Vĩnh Linh

Mô hình hay, cách làm tốt
Thông tin, tuyên truyền chức năng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa trên Cổng dịch vụ công tỉnh

Thông tin, tuyên truyền chức năng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa trên Cổng dịch vụ công tỉnh

Nhiều sáng kiến và giải pháp nâng tỷ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4

Nhiều sáng kiến và giải pháp nâng tỷ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4

Uỷ ban nhân dân xã Trung Nam triển khai việc hướng dẫn cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNEID) cho nhân dân trên địa...

Uỷ ban nhân dân xã Trung Nam triển khai việc hướng dẫn cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNEID) cho nhân dân trên địa...

Hướng mới tìm đầu ra cho nông sản sạch của địa phương

Hướng mới tìm đầu ra cho nông sản sạch của địa phương

Tuyên truyền người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến bằng tờ rơi

Tuyên truyền người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến bằng tờ rơi

RA MẮT TỔ HỢP TÁC BÌNH MINH

RA MẮT TỔ HỢP TÁC BÌNH MINH

Lễ Khánh thành và đưa vào sử dụng

Lễ Khánh thành và đưa vào sử dụng "Thư viện thân thiện" tại Trường Tiểu học & THCS Trung Nam

Hiệu quả từ những mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Hiệu quả từ những mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Vĩnh Trung, Hồ Xá: Lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự

Vĩnh Trung, Hồ Xá: Lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự

Vĩnh Trung chú trọng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp

Vĩnh Trung chú trọng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH