Xem chi tiết bài viết - Xã Trung Nam - Vĩnh Linh

Tin hoạt động

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho đảng viên


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:22, Thứ Hai, 18-3-2024

       Ngày 29/2/2024, Đảng ủy xã Trung Nam tổ chức lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho đối tượng đảng viên ttong toàn xã.