Xem chi tiết bài viết - Xã Trung Nam - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

XÃ TRUNG NAM BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT BÀI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  14:24, Thứ Ba, 26-9-2023

 

Nhằm mục đích đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn xã Trung Nam, tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, người dân hiểu rõ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác cải cách hành chính; dần nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người dân trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính địa phương; UBND xã Trung Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết bài tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức lập thành tích hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống huyện Vĩnh Linh (25/8/1954-25/8/2024). Ban Tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia của các tổ chức, cá nhân và người dân để tạo ra không khí thi đua, sôi nổi sáng tạo, góp phần đưa tri thức, trí tuệ, sự tìm tòi sáng tạo ý tưởng hay để xây dựng quê hương. Các tổ chức, cá nhân  XEM KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY, hoặc liên hệ trực tiếp qua đồng chí Nguyễn Minh Thơm - công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách cuộc thi để biết rõ thêm thông tin. 

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH