Xem chi tiết bài viết - Xã Trung Nam - Vĩnh Linh

Mô hình hay, cách làm tốt

Nhiều sáng kiến và giải pháp nâng tỷ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  15:47, Thứ Ba, 13-6-2023

Để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ 3, 4, thời gian qua, ở huyện Vĩnh Linh nhiều mô hình, sáng kiến thuộc lĩnh vực này đã được nghiên cứu, triển khai và áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao. Qua đó, đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

 

Chúng tôi đến xã Trung Nam để tìm hiểu về sáng kiến “Sử dụng tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến” đang được triển khai tại địa phương này. Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Minh Thơm, Công chức Văn phòng - Thống kê cho biết: “Nhiều năm trước đây, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở xã Trung Nam còn thấp. Nguyên nhân được xác định ngoài việc chưa hiểu rõ về ưu điểm dịch vụ, thì kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của đa số người dân vẫn còn hạn chế dẫn đến tâm lý họ không muốn sử dụng dịch vụ. Để khắc phục tình trạng này, UBND xã đã sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền. Trong đó, áp dụng sáng kiến “Sử dụng tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến” đã cho thấy tính khả thi cao.

Chị Nguyễn Minh Thơm cho biết thêm: “Nội dung tờ rơi được thiết kế gọn gàng, nội dung dễ hiểu và được niêm yết tại nhà văn hóa các xóm, khu dân cư, nhà văn hóa thôn trên toàn xã và tại trụ sở chính quyền, trụ sở Đảng - Mặt trận - Đoàn thể của địa phương, giúp người dân có thể tiếp cận nhanh chóng với dịch vụ. Trong đó, đối với tờ hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ trực tuyến sẽ được trình bày 5 bước, gồm: Đăng nhập, chọn thủ tục, nhập hồ sơ, tra cứu kết quả, nhận kết quả. Đối với tờ rơi tuyên truyền về lợi ích dịch vụ công trực tuyến, nêu bật những nội dung như: thủ tục nhanh gọn, thực hiện mọi lúc mọi nơi, không phải xếp hàng, theo dõi được tiến độ giải quyết hồ sơ và kết quả sẽ được trả trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích”.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, người dân đã nắm rõ hơn về quy trình, lợi ích nên người dân rất tích cực tham gia. Cũng từ đây tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ 3, 4 trên địa bàn xã Trung Nam đã tăng lên rõ rệt. Riêng trong năm 2022, đã tiếp nhận và giải quyết 759 bộ hồ sơ của tổ chức, công dân bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chiếm tỷ lệ 57,3%; và trong 5 tháng đầu năm 2023 là 427 hồ sơ đạt tỷ lệ 66,7%.

Tương tự, ở xã Vĩnh Hòa, theo đánh giá của chính quyền địa phương trước đây tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3, 4 vẫn còn thấp so với tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, từ đó ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác CCHC ở địa phương. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa thông tin: “Nguyên nhân của thực trạng này là công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, thói quen sử dụng hồ sơ giấy, đến nộp hồ sơ trực tiếp của người dân vẫn phổ biến; người sử dụng còn e ngại vấn đề bảo mật thông tin. Quan trọng hơn, vẫn còn nhiều người dân chưa từng tiếp xúc công nghệ thông tin; khả năng sử dụng, cập nhật internet còn thấp; hệ thống mạng đôi khi trục trặc. Để tạo điều kiện, hỗ trợ người dân được tiếp cận, sử dụng với các dịch vụ công trức tuyến cũng như dịch vụ bưu chính công ích, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận một cửa cấp xã đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp thực tiễn để đưa vào áp dụng”.

Hiện nay, một số giải pháp đang được xã Vĩnh Hòa áp dụng đó là đẩy mạnh tuyên truyền về hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến tận người dân, doanh nghiệp. Hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Về nội dung tuyên truyền gồm: giới thiệu dịch vụ, nêu được các lợi ích của người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng; tài liệu hướng dẫn cần được thể hiện dưới dạng các hình thức, hình ảnh minh họa, video hướng dẫn thực hiện cụ thể; các tài liệu hướng dẫn dễ hiểu để cung cấp cho người dân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa. Đặc biệt, phối hợp với đoàn thanh niên và tổ công nghệ số cộng đồng các thôn để đến tận các hộ dân hướng dẫn cài đặt và đăng nhập nộp hồ sơ trực tuyến.

Từ những giải pháp cụ thể, công tác CCHC ở xã Vĩnh Hòa đạt được nhiều kết quả. Với tỷ lệ hồ sơ giải quyết hàng năm trên 2.000 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ đúng hẹn hàng năm đều đạt trên 98%. Trong đó, tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ 3, 4 đạt cao. Tính trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức 3, 4 được tiếp nhận 356/592 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 60,1%. So sánh với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ này cao hơn 10%.

Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 cho phép người dân nộp hồ sơ trực tuyến nhưng sẽ nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Còn dịch vụ công mức độ 4 là dịch vụ công mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí được thực hiện trực tuyến, và việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho người sử dụng dịch vụ. Xác định việc đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là một giải pháp hiệu quả để đẩy nhanh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến xây dựng chính quyền số; đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC nhà nước huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030, địa phương đã thực hiện đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Để nâng cao chất lượng công tác CCHC, huyện Vĩnh Linh quan tâm đầu tư, xây dựng Bộ phận một cửa các cấp theo hướng hiện đại; xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn. Đặc biệt các xã, thị trấn sáp nhập theo NQ số 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả; kiện toàn nhân sự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã; tăng cường ứng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận một cửa.

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương chủ động rà soát các tục hành chính thuộc lĩnh vực cơ quan giải quyết nhằm phát hiện các tục rườm rà, phức tạp, không còn phù hợp để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ. Huyện cũng đã khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

Nhờ đó, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực. 100% hồ sơ tiếp nhận được cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. 100% thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã. Trên địa bàn huyện có tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp huyện là 174 và cấp xã là 75. Tính trong 6 tháng đầu năm 2023, ở bộ phận một cửa cấp huyện và xã đã tiếp nhận 9.038/12.966 bộ hồ sơ theo hình thức trực tuyến mức độ 3,4, chiếm tỉ lệ 70%.

Hiện huyện Vĩnh Linh đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4; thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện. Phấn đấu tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết theo mức độ 3, 4 sẽ đạt 80% trở lên trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã được giải quyết vào năm 2025.

Mỹ Hằng

CÁC TIN KHÁC
Uỷ ban nhân dân xã Trung Nam triển khai việc hướng dẫn cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNEID) cho nhân dân trên địa bàn xã (06/06/2023)
Hướng mới tìm đầu ra cho nông sản sạch của địa phương (01/12/2022)
Tuyên truyền người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến bằng tờ rơi (08/11/2022)
RA MẮT TỔ HỢP TÁC BÌNH MINH (08/11/2022)
Lễ Khánh thành và đưa vào sử dụng "Thư viện thân thiện" tại Trường Tiểu học & THCS Trung Nam (01/11/2022)
Hiệu quả từ những mô hình nông nghiệp công nghệ cao (27/04/2022)
Vĩnh Trung, Hồ Xá: Lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự (27/04/2022)
Vĩnh Trung chú trọng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp (27/04/2022)
Vĩnh Trung: Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND (27/04/2022)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH