Xem chi tiết bài viết - Xã Trung Nam - Vĩnh Linh

Văn bản UBND xã

Tuyên truyền cải cách hành chính


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  15:55, Thứ Ba, 1-11-2022

 

/documents/39955/0/B%C3%80I+TUY%C3%8AN+TRUY%E1%BB%80N.docx/788cc765-b09e-b405-8540-305cd8ceff4b?t=1667292899735

CÁC TIN KHÁC
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và đối thoại chính sách người có công trên địa bàn xã Trung Nam (26/10/2022)
Hướng dẫn sử dụng “App phản ánh hiện trường dành cho công dân” (27/04/2022)
Thông báo danh sách lãnh đạo, cán bộ, công chức trực, giải quyết công việc trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019 (27/04/2022)
V/v trao tặng CT phúc lợi tại Lễ kỷ niệm 20 năm xã Vĩnh Trung (27/04/2022)
V/v xin cấp kinh phí thực hiện các công trình các CT Xây dựng (27/04/2022)
Bc về lịch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm xã Vĩnh Trung được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 1999-2019. (27/04/2022)
V/v trao tặng CT phúc lợi tại Lễ kỷ niệm 20 năm xã Vĩnh Trung (26/07/2022)
Thông báo danh sách lãnh đạo, cán bộ, công chức trực, giải quyết công việc trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019 (26/07/2022)
V/v xin cấp kinh phí thực hiện các công trình các CT Xây dựng (26/07/2022)
Bc về lịch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm xã Vĩnh Trung được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 1999-2019. (26/07/2022)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH