Xem chi tiết bài viết - Xã Trung Nam - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:52, Thứ Tư, 31-1-2024

Ngày 29/12/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023.

 

 

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH