Xem chi tiết bài viết - Xã Trung Nam - Vĩnh Linh

Mô hình hay, cách làm tốt

Thông tin, tuyên truyền chức năng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa trên Cổng dịch vụ công tỉnh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  15:49, Thứ Ba, 13-6-2023

Ngày 12/6/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Công an huyện; các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn thông tin, tuyên truyền chức năng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

 

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ tích hợp chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa (chữ ký số trên thiết bị di động thông minh) vào các tác vụ của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.quangtri.gov.vn) với Cổng iSign của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các địa phương, đơn vị thông tin phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, địa phương được biết và ứng dụng để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đồng thời chỉ đạo Bộ phận một cửa các cấp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi đến tổ chức cá nhân trong việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và sử dụng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên địa bàn.

Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn triển khai giới thiệu, cung cấp và hướng dẫn công dân về các dịch vụ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

BBT

CÁC TIN KHÁC
Nhiều sáng kiến và giải pháp nâng tỷ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4 (13/06/2023)
Uỷ ban nhân dân xã Trung Nam triển khai việc hướng dẫn cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNEID) cho nhân dân trên địa bàn xã (06/06/2023)
Hướng mới tìm đầu ra cho nông sản sạch của địa phương (01/12/2022)
Tuyên truyền người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến bằng tờ rơi (08/11/2022)
RA MẮT TỔ HỢP TÁC BÌNH MINH (08/11/2022)
Lễ Khánh thành và đưa vào sử dụng "Thư viện thân thiện" tại Trường Tiểu học & THCS Trung Nam (01/11/2022)
Hiệu quả từ những mô hình nông nghiệp công nghệ cao (27/04/2022)
Vĩnh Trung, Hồ Xá: Lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự (27/04/2022)
Vĩnh Trung chú trọng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp (27/04/2022)
Vĩnh Trung: Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND (27/04/2022)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH