Xem chi tiết bài viết - Xã Trung Nam - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

XÃ TRUNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THÔN NHIỆM KỲ 2021-2023 VÀ BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2023-2025


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:46, Thứ Hai, 24-7-2023

Trong hai ngày 22 và 23/7/2023, các thôn trên địa bàn xã Trung Nam đã đồng loạt tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2023 và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2025.

 

               Để chuẩn bị tốt cho hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2023 và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2025, cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, chỉ đạo các ngành liên quan, các tổ chức Đảng, các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện. Công tác chuẩn bị, quy trình giới thiệu, hiệp thương nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Các bước trong công tác bầu cử theo đúng trình tự, dân chủ, công khai, minh bạch. Tại các thôn, công tác vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang tại khuôn viên nhà văn hóa thôn, chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác trang trí đã được chuẩn bị tốt tạo điều kiện thuận lợi cho buổi hội nghị.

           Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến các thôn, với sự chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, dân chủ các khâu, các bước nên trong ngày tổ chức hội nghị tổng kết và bầu cử trưởng thôn, cử tri phấn khởi đi dự đạt tỷ lệ cao. Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ và bầu cử trưởng thôn tại 6 thôn diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng luật. Những người trúng cử trưởng thôn đều là những người có uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe và khả năng, được nhân dân tín nhiệm, phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Qua đó tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của các thôn trên địa bàn xã, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua thôn Huỳnh Công Đông và thôn Nam Hùng nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, “đem tài dân, sức dân, làm lợi cho dân”. Cũng trong hội nghị tổng kết nhiệm kỳ, thôn Nam Hùng và thôn Huỳnh Công Đông vinh dự tổ chức lễ công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2022.

Một số hình ảnh trong ngày hội lớn của các thôn trên địa bàn xã:

 

 

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH